Comparteix:

Aliatges Ferromagnètics

Els aliatges ferromagnètics amb memòria de forma presenten unes interesants propietats centrades en la transformació martensítica. Aixó fa que les seves posibilitats d'aplicació siguin amplies, abastant, entre altres, la fabricació d'elements sensors o d'actuadors sense contacte

Dins de la línia dels aliatges ferromagnètics, al GRPFM realitzem intensos estudis de la tranformació martensítica, en colaboració amb el grup de recerca de la Facultat de Física de la Universitat de les Illes Balears, dirigit pel Dr. Eduard Cesari.
Els estudis realitzats en materials ferromagnètics es duen a terme en aliatges metàl·lics que presenten una transformació martensítica amb memòria de forma. Dins aquest camp, els primers estudis els varem realitzar en aliatges base coure, Cu-Zn-Al, presentant la transformació martensítica entre -100ºC i 100ºC i Cu-Al-Ni, amb temperatures de transformació que poden arribar fins a 200ºC. Els aliatges Cu-Al-Ni presenten millor estabilitat tèrmica, però la elevada fragilitat i la precipitació de fases que no presenten la transformació martensítica limitan la seva aplicabilitat.

Els aliatges pertanyents a la família Ni-Ti (NI-Ti-Cu, Ni-Ti-Nb) són els més utilitzats comercialment, donat que es caracteritzen per tenir unes bones propietats de memòria de forma, una excelent resistència mecànica i a la corrosió i, a més a més, un elevat grau de biocompatibilitat.

En els darrers anys hem començat a estudiar els aliatges ferromagnètics amb memòria de forma en els quals la transformació martensítica es pot induir per l'aplicació d'un camp magnètic (la fase martensítica no és magnètica i la austentítica sí). És característic d'aquests materials el fet de que es poden induir grans deformacions mitjançant l'aplicació de camps magnètics. En concret, actualment estem estudiant els aliatges Ni-Mn-Ga i Ni-Fe-Ga.

El nostre treball es centra en l'estudi del comportament tèrmic de l'aliatge sotmès a diferents tractaments tèrmics. Caracteritzem la transformació martensítica mitjançant tècniques calorimètriques (generalment DSC, però també AC o ciclatge termomecànic), analitzant la seva evolució al sotmetre les mostres a tractaments d'envelliment a diferents temperatures i ciclatges tèrmics.

Aquí pots trovar la llista de publicacions relatives a la Línia dels Aliatges Ferromagnètics