Comparteix:

Tècniques experimentals

Per desenvolupar la nostra recerca contem amb diferents equips experimentals que ens permeten caracterizar físicament els materials a estudi. Les tècniques experimentals que fem servir són les següents:

Anàlisi Tèrmic

mdsc-y-termobalanza.jpg-ca

La calorimetria i la termogravimetria són esencials a l'hora d'analitzar tèrmicament un material.

Densitometria

densitometro.jpg-ca

Les mesures de densitat (o de volum) a pressió atmosfèrica constitueixen una manera sentzilla d'obtenir el coeficient de dilatació tèrmica.

Desecador Termostàtic

desecador.jpg-ca

Per aconseguir mostres amb una puressa òptima és necessari eliminar l'excés de vapor d'aigua.

Espectroscopia Dielèctrica

lock-in.jpg-ca

L'espectroscopia dielèctrica és una eina molt útil per estudiar les propietats estàtiques i dinàmiques de les substàncies polars.

Microscopia Òptica de Polarització

microscopio.jpg-ca

L'anisotropia òptica dels sistemes mesògens es posa de manifest al observar l'enorme varietat de textures associades a les diferents mesofases .

Refractòmetre d'Abbe

refractometro.jpg

El refractòmetre d'Abbe permet realitzar importants mesures òptiques dels materials objecte d'estudi.

Sistema d'ultrasons

refractometro.jpg

La tècnica d'ultrasons permet, entre altres coses, homogenëitizar mescles de compostos.