Comparteix:

Microscopia Òptica de Polarització

L'anisotropia òptica dels sistemes mesògens es posa de manifest al observar l'enorme varietat de textures associades a les diferents mesofases

L'observació d'aquestes textures en funció de la temperatura permet caracteritzar la seqüencia de fases del compost. Amb aquesta finalitat, la cel·la de vidre on se situa la mostra s'introdueix en una platina calefactora que permet variar la temperatura entre -80 i 600 ºC. La platina s'ubica entre dos polaritzadors creuats en un microscopi òptic que treballa per transmissió.

nematica.jpg-ca
Fase Nemàtica

esmectica.jpg-ca
Fase Esmèctica

cristal.jpg
Fase Cristall

A la Secció disposem d'un microscopi Olympus, una platina calefactora Linkam LTS-350 i un controlador de temperatura Linkam TMS-94.

microscopio.jpg-ca