Comparteix:

Espectroscopia Dielèctrica

L'espectroscopia dielèctrica és una eina molt útil per estudiar les propietats estàtiques i dinàmiques de les substàncies polars

Les relaxacions moleculars associades a dipols permanents cauen en el rang de les microones.


ed-espectro.jpg-ca

 

Nosaltres mesurem la permitivitat dielèctrica en funció de la temperatura amb diferents equips, depenent del rang de freqüencies abastat.

Al laboratori tenim un amplificador lock-in SR850 DSP. Aquest aparell és un voltímetre vectorial que permet la determinació automàtica i simultània de les dues components de la permitivitat complexa: en fase (part real) i en oposició (part imaginària). El rang de freqüencies de treball per aquest amplificador va entre 10-1 Hz i 105 Hz. La major dificultat a l'hora de calibrar l'aparell surgeix com a conseqüència de que la diferència de fase entre les components mesurades és una funció de la freqüencia, fet que comporta la realització d'una correcció d'aquesta deriva de fase. El rang de temperatures va des dels -80 ºC fins als 600 ºC.

lock-in.jpg-ca