Comparteix:

Sistema d'Ultrasons

La tècnica d'ultrasons permet, entre altres coses, homogenëitizar mescles de compostos

El sistema del laboratori del GRPFM consisteix en un generador CY-500, de la marca Ivymen, i d'un bany tèrmic Ministat de la casa Huber.

El generador produeix una ona de 20 kHz, dins de la regió dels ultrasons. Dins de les aplicacions dels ultrasons es troben l'acceleració de reaccions químiques o la homogeneïtzació de mescles de compostos.

                                

Generador CY-500                                                            Termostato Ministat-230