Comparteix:

Refractòmetre d'Abbe

El refractòmetre d'Abbe permet realitzar importants mesures òptiques dels materials objecte d'estudi

Dins d'aquestes mesures òptiques s'hi troben l'índex de refracció, el porcentatge de contingut sòlid i el valor mig de la dispersió en líquids i sòlids transparents i traslúcids.

L'aparell consta de dos prismes, entre els quals es col·loca la mostra, proporcionant directament el seu índex de refracció. Nosaltres disposem d'un refractòmetre AR 2008 de Krüss que permet realitzar mesures entre 0 i 70 ºC. El flux luminós, amb una longitud d'ona de 589 nm, ve proporcionada per un diode emisor de llum (LED).

refractometro.jpg