Comparteix:

Anàlisi Tèrmic

La calorimetria i la termogravimetria són esencials a l'hora d'analitzar tèrmicament un material

Al aplicar calor a la mostra i a una referència patró, la temperatura d'ambdues varia de manera anàloga fins que la mostra experimenta una transició de fase, que el programa informàtic detecta. La tècnica de calorimetria diferencial modulada d'escombrat (MDSC) permet realitzar les mateixes mesures que amb un calorímetre DSC convencional i, a més a més, en mode modulat. En aquest mode, al programa convencional de variació de temperatura (lineal) se hi superposa una variació periòdica, generalment sinusoïdal. D'aquesta manera és possible mesurar la calor específica directament amb una gran precisió, així com altres magnituds, per exemple, la calor latent en transicions de fase de primer ordre. Les temperatures abastades van entre -80 i 600 ºC.

mdsc-data.jpg-ca


La tècnica de termogravimetria, realitzada per mitjà d'una termobalança, permet controlar de manera mult precisa la possible pèrdua de massa del material en funció de la temperatura.

En el nostre laboratori disposem de dos equips per a realitzar mesures de calorimetria i d'una termobalança:


-Calorímetre Mettler Toledo DSC-1

mdsc-y-termobalanza.jpg-ca
-Termobalança TGA Q-50 i calorímetre DSC Q-100, de TA Instruments